Zarząd

Zarząd Spółdzielni
mgr Władysław Sulewski - Prezes Zarządu – kieruje aktualnie i z widocznym powodzeniem Spółdzielnią będącą w gospodarczym rozwoju.
mgr Izolda Michna - Wiceprezes Zarządu

Członkowie Rady Nadzorczej
Przewodniczący  – Grażyna Brandt
Z-ca Przewodniczącego – Bożena Kaczwińska
Sekretarz – Barbara Peplińska-Kostuch