Zarząd

Zarząd Spółdzielni

mgr Izolda Michna - Prezes Zarządu

mgr Magdalena Sadowska-Brandt - Zastępca Prezesa Zarządu


Członkowie Rady Nadzorczej

Przewodniczący  – Bożena Kaczwińska

Sekretarz – Barbara Peplińska-Kostuch

Maria Recław